GDPR

Insamling av information 

Vi samlar in information från dig när du väljer att söka en tjänst hos oss via vårt formulär. Den information vi samlar in om dig är namn, e-post och telefonnummer samt eventuellt CV och personligt brev (de fält du valt att fylla i formuläret). 

Användning av information och syfte

Den information vi samlar in från dig används till att kontakta dig via ditt telefonnummer eller e-post för att kunna utföra den tjänst/hjälp du efterfrågat via vår webbplats.

Radera personuppgifter

Du kan när som helst kontakta oss för att få veta vad för personuppgifter vi har sparat om dig eller om du vill ha dina personuppgifter raderade.

Kontakta oss

​​​​​​​
info@eurosand.se