Euro Sand din leverantör av specialsten, betongsand och krosstjänster.

Euro Sand Invest AB


Euro Sand grundades 2002 av ägaren Martin Olsson och har sitt säte i Uddevalla. Sedan ett par år tillbaka har bolaget delats upp i sina verksamhetsområden och idag är företaget organiserat i ett moderbolag och två dotterbolag.På så sätt har respektive bolag utvecklats och specialiserat sig på respektive verksamheter.

Euro Sand Invest AB


Sedan ett par år tillbaka har bolaget delats upp i sina verksamhetsområden och idag är företaget organiserat i ett moderbolag och två dotterbolag.

Euro Sand Ryolit AB


Bolagets kärnverksamhet är krossning och försäljning av bergarten Ryolit och Syenit, som visat extra positiva egenskaper för asfaltstillverkning.

Euro Sand Export AB

Företaget ombesörjer både export och import. Vi har därför god erfarenhet och kunskap om logistik och sjötransporter.

Tyst asfalt


Med den höga kvalitén som Tösseryoliten™ har är det möjligt att lägga asfalt med mindre stenstorlek än vad som är vanligt utan att livslängden förkortas. Det innebär i sin tur att ljudemissionen, vid trafik på denna asfalt, blir tydligt lägre.