Euro Sand Invest AB

Euro Sand grundades 2002 av ägaren Martin Olsson och har sitt säte i Uddevalla. Sedan ett par år tillbaka har bolaget delats upp i sina verksamhetsområden och idag är företaget organiserat i ett moderbolag och två dotterbolag. På så sätt har respektive bolag utvecklats och specialiserat sig på respektive verksamheter.
Euro Sands verksamhet startades år 2002 och med import av gips och stenvaror och senare även sjösand till egen hamn i Göteborg fram till 2008, då hamnen och sjösandsverksamheten avyttrades.

Sedan 2005 har företaget en bergtäkt i Dalsland där krossning av berg till specialsten sker. Stenen används i första vid asfaltstillverkning, men även den lokala marknaden med investeringar i infrastruktur såsom vindkraftsparker, väg-och anläggningsprojekt och järnvägar är viktiga marknader för bolaget.

Under arbetet med bergsbrytningen har mineraler påträffats i bergtäkten. Omfattande borrningar inom det inmutade området har utförts vilka visat tecken på riklig förekomst av t.ex. koppar och blyglans.

Inom koncernen finns även en verksamhet som handlar med mineraler till i första hand industrin. Handeln sker i norra Europa med basen till/från Sverige och med båttransporter. Ett stort nätverk bland producenter, användare och shipping är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet.

Sedan 2007 är företaget CE-märkt och innehar CE-certifiering.
Vi är medlemmar i branschorganisationen SBMI, Sveriges bergmaterialindustri.
​​​​​​​

Kontakta oss

​​​​​​​
Mail: info@eurosand.se