Euro Sand Export AB

Bolagets verksamhet är att förmedla exporterat och importerat material till slutanvändare i och utanför Sverige. Vi har goda och omfattande erfarenheter och kunskaper om logistik och sjötransporter. Exporten går främst från hamnarna i Åmål, Uddevalla och Göteborg. De flesta av våra kunder finns i Danmark, Tyskland, England och Polen. Bland annat säljer vi asfaltsgranulat, nedkrossad asfalt, till Tyskland för återvinning i ny asfaltsmassa.Importen domineras av anhydrit, naturgips och reagips, från tyska kolkraftverk, som importeras sjövägen och säljs vidare till gipsplattetillverkare och cementindustrin i Norden.

Kontakta oss

​​​​​​​
Mail: info@eurosand.se 
Vi har expanderat vår verksamhet och börjat importera betongsand till vår första terminal i Göteborg som vi kallar för Arendal Sandterminalen. Där vi distrubuerar ut sanden till Göteborgsmarknaden. 

Ni hittar oss på Nordatlanten 5, 418 34 Göteborg

Maila Martin@eurosand.se för offert.